2015(e)ko urriaren 22(a), osteguna

Beldur Barik Lehiaketa / Concurso de videos Beldur Barik

Pentsatu, eztabaidatu eta ekin 

Beldur Barik jarrerarekin!


Zer da Beldur Barik Jarrera?

1.Emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak gainditzeko, eta harreman libre, errespetuzkoak, parekideak, anitzak eta ez-sexistak eraikitzeko konpromiso pertsonal edo kolektiboa.

2.Neskak ahalduntzea eta beraien autodefentsarako gogoetak zein eztabaidak sortzen dituzten mezuak.

3.Mutilek, banaka nahiz taldean, ezberdintasunezko eta indarkeriazko egoeren aurrean jarrera aktibo eta konprometitua dutela erakusten dituzten mezuak. Sexismoaren aurkako jarrera aktiboa eta arduratsua sustatzen dituzten mezuak, korporatibismo maskulinoarekin haustearekin batera.

4.Indarkeriaz hitz egiterakoan, estereotipoak gainditu behar dira. Hau da, ez da bikotekidearengandik edo bikotekide ohiarengandik datorren indarkeria fisikoaz bakarrik hitz egin behar.Balioetsiko da jende gazteak egunerokoan bizi dituen indarkeria sexistaren adierazpenak, testuinguruak eta espazioak identifikatzea.

5.Beldur Barik Jarrera proposatzea indarkeria matxistaren aurrean, drama, sentsazionalismoa edota emakumeak biktima baliogabetu gisa aurkezten dituzten mezuak gaindituta.

6.Ikusgarri egitea ezberdintasunak indartzen dituzten faktoreak, eta baita kultura matxistak erabiltzen dituen indarkeria mota desberdinak ere.

7.Estrategia argiak proposatzea ezberdintasunei zein indarkeria sexistari aurre egiteko. 
Piensa, debate y actua
con la actitud Beldur Barik!

¿Qué es actitud beldur barik jarrera?

1.El compromiso personal o colectivo para superar las diferentes formas de violencia hacia las mujeres y para construir unas relaciones libres, respetuosas, igualitarias, diversas y no sexistas.

2.Mensajes que generen reflexiones y debates para el empoderamiento y la autodefensa de las chicas.

3.Mensajes que reflejen la actitud activa y comprometida, tanto individual como colectiva, de los chicos contra las expresiones de desigualdad y de violencia. Mensajes que desarrollan una actitud activa y responsable frente al sexismo además, de romper rompiendo con el corporativismo masculino.

4.La superación de los estereotipos en los que se incurre al hablar de violencia, no ciñéndose únicamente a la violencia física en el contexto de las relaciones de pareja o expareja, identificando las vivencias reales de la gente joven tanto en las expresiones de la violencia, como en los contextos y los espacios donde se ejerce.

5.Proponer una actitud Beldur Barik Jarrera ante la violencia machista que supere el drama, el sensacionalismo y la imagen de mujeres como víctimas anuladas.

6.Visibilización de los distintos factores que refuerzan tanto la desigualdad, como los distintos tipos de violencia que ejerce la cultura machista.

7.Proponer estrategias claras desde la cotidianidad para enfrentar y superar las desigualdades y la violencia sexista. 

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina