2014(e)ko abenduaren 16(a), asteartea

Badator Olentzero!
JOKOAK ETA JOSTAILUAK Gomendio orokorrak, hezitzaileentzat


Jokoak eta jostailuak osagai funtsezkoak eta eragingarriak dira garapen psikologikoan; izan ere, tresna hezitzaileak dira. Hala ere, oraindik ere, desberdintasuna ezartzen eta mantentzen dute zereginak banatzerakoan: gizartearen ikuspegi sexista proiektatzen dute, balio eta estereotipo desberdinak erabiliz, irudikatzen diren pertsonaien sexu-generoa zein den kontuan hartuta eta zer joko edo jostailu mota iragartzen den kontuan hartuta.
Horregatik, BEGIRA Batzordeak azterlan hau egin du: "Publizitate Sexistari buruzko Koiuntura- Azterlana, EAEko Hedabide eta Publizitate-Bideetako 2013-2014Ko Joko eta Jostailuen Gabonetako Kanpainan" . Azterlan horren funtsezko helburua Euskadin iragartzen eta argitaratzen diren jokoek eta jostailuek zer nolako sexismo-maila duten neurtzea da, eta gomendio batzuk prestatzea, jasotako datuetan oinarrituta. Ondorioak honako bideo honetan jaso dituzte.
Azterlan horretan oinarrituta honako gomendio hauek proposa daitezke:
- Saihetsi behar dugu joko jakin batzuk eskuragarri izatea eta horiekin jolastea: indarkeriazkoak eta estereotipo sexistak sortzen eta justifikatzen dituzten guztiak.
- Joko eta jostailuen iragarkiak seme-alabekin komentatu behar genituzke, ikusle kritikoak trebatzen joateko. Iragarkien helburuak eta mezuak interpretatu eta berrinterpretatu behar genituzke, publizitatean agertzen diren estereotipo edo irudi sexistak antzeman ahal izateko. Iragarkiak elkarrekin aztertzea laguntza handia izango da, besteak beste, publizitate jakin bat baztertzeko: gorputza gurtzera, modu jakin batean janztera, lehian ibiltzera eta kontsumitzera bultzatzen duen publizitatea.
- Helduok sormena, irudimena, gaitasun psikomotorrak eta berdintasunean oinarrituko harremanak lantzen dituzten jokoak balioetsi eta saritu behar genituzke , adingabeak aurrean ditugula. Jokoa edo jostailua seme-alabekin batera aukeratu beharko genuke, eta, bide batez, saihestu egin behar genituzke konpultsioz kontsumitzeko ohituren aldeko mezuak.
- Joko eta jostailu bat aukeratzerakoan kontzienteki aukeratzea, sexua kontuan hartu gabe; horra hor genero-estereotipoak nola hautsi. Prebentzio horri esker sustatuko dugu mota guztietako jokoak eta jostailuak erabil ditzaten, joko eta jostailuok tradizioz zein sexuri izendatu zaizkion kontuan hartu gabe. Jolasteko orduan, gizarte berdinzale batean nahi genituzkeen rol sozialak sortu nahi dira.
- Seme-alabei informazioa eman behar zaie teknologia aurreratuko joko eta jostailuen iragarkiei buruz, eta pantaila digitaletara eta testuinguru birtualetara sartzen laguntzea, txikitatik. Garrantzitsua da umeekin batera jolastea, eta internet eta sare sozialen erabilera gidatzea.
- Neska-mutil guztiak ondo gara daitezen, gure inguruan zabalduko ditugu gomendio hauek. JUEGOS Y JUGUETES

Recomendaciones generales para educadoras y educadores


El juego y el juguete son fundamentales en el desarrollo psicológico porque educan. Sin embargo, juegos y juguetes siguen siendo mecanismos de transmisión de desigualdad y de una visión sexista porque se sirven de valores y estereotipos diferentes según el sexo-género.
Desde la Comisión Asesora para un Uso No Sexista de la Publicidad y la Comunicación / BEGIRA, adscrita a Emakunde, han realizado y presentado el “Estudio coyuntural sobre publicidad sexista en la campaña de juegos y juguetes en la navidad 2013-2014 en los medios de comunicación y publicidad de la C.A. de Euskadi” que mide el grado de sexismo de los anuncios de juegos y juguetes emitidos y publicados en Euskadi ofrece una serie de recomendaciones derivadas de los datos obtenidos. Los resultados más destacados se muestran en el siguiente video.
A partir de dicho estudio han elaborado estas recomendaciones:
- Es imprescindible que evitemos el acceso y la práctica de juegos violentos y de los que reproduzcan y justifiquen estereotipos sexistas.
- Deberíamos comentar los anuncios de juegos y juguetes para detectar los estereotipos o imágenes sexistas en la publicidad. Esto nos ayudará a, por ejemplo, rechazar la publicidad que incide en el culto al cuerpo, la indumentaria, la competitividad y el consumo inadecuados.
- Las y los adultos podríamos valorar y premiar, ante las y los menores, los anuncios que fomenten los juegos a favor de la creatividad, la imaginación, las habilidades psicomotrices y las relaciones interpersonales igualitarias, especialmente, a la hora de la elección del juego o juguete. Esta elección debería ser compartida y evitar, de paso, los mensajes a favor de hábitos de consumo compulsivo.
- Una manera de romper con los estereotipos de género a la hora de escoger entre unos juegos y juguetes u otros es que optemos conscientemente por una elección sin tener en cuenta el sexo. Esta prevención nos ayudará a fomentar el uso de juegos y juguetes de todo tipo. Se trataría de fomentar, a la hora de jugar, los diferentes roles sociales deseables en una sociedad igualitaria.
- Para evitar su vulnerabilidad, cada día es más necesario que les orientemos sobre los anuncios de juegos y juguetes de tecnología avanzada y les acompañar en el acceso a pantallas digitales. Es importante implicarse y participar activamente en los juegos con los y las niñas así como tutorizar el uso de internet y las redes sociales.
- Somos responsables del correcto desarrollo personal de nuestras hijas e hijos pero esa responsabilidad también se extiende al resto de la sociedad, por ello trasladaremos y difundiremos todas estas recomendaciones a nuestro entorno. 

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina